रचना चोरों की शामत

Wednesday, 24 August 2016

सूरजु ड्रिजण लगो आ

 
दिसी सीअ जा तेवर सूरजु, ड्रिण लगो आ।
उथे लेट पर सेघु शाम जो, सुम्हण लगो आ।

उस बि कया अघ चौणा, घुरिज दिसी माण्हुनि जी
हिं बि हथ जोड़े हर माण्हूँ गिन्हण लगो आ।

जिति-किथि कुहरे-सीय,गायो गौरो कर्फ़्यू  
खणी साणु हथियार, सनाटो फिरण लगो आ। 

दिसी पखिनि खे कंदो, पहिंजी गोदि विहारे
हुननि लाइ आखेरो दर्खतु धण लगो आ। 

मफ़लर, शालूँ, कोट त कनि प्या गरमु अमीरी
गुरबत ते चिथिड़नि जो स्वेटरु फण लगो आ।

उस टुकिरीअ लइ डुके तदो प्यो बार वठी गदु
बारनि खे पिणि मज़ो राँदि में अचण लगो आ।

छो न कल्पना सीयड़ा साणु गुज़ारियूँ साथी!
साथु सण तुहिंजो ही तनु-मनु घुरण लगो आ।

-कल्पना रामानी

No comments:

Google+ Followers