रचना चोरों की शामत

Sunday, 18 September 2016

रीस भली करि, साड़ु न रखु तूँ

चित्र से काव्य तक
रीस भली करि, साड़ु न रखु तूँ
धिके न कहिंखे अगिते वधु तूँ

जेको दानु करिणु थो चाहें
पाण उहो फलु पहिले चखु तूँ

बाहिरि पेरु कढण खाँ पहले
मौसम खाँ बि इज़ाजत वठु तूँ

रखिणो थी जे रिश्तो कायमु
कहिंखे ओधरि ई न घुरु तूँ

कींअ न कंदा हू तोखे पहिंजो
दिलि पहिंजी पिणि खोले दिसु तूँ

सही-गलत छा कयुइ उमिरि भरि
इहो कल्पना खुद खाँ पुछु तूँ

-कल्पना रामानी

No comments:

Google+ Followers